ข่าว > การศึกษา > SU One Stop Service

share
Facebook
Twitter

SU One Stop Service

30 พฤศจิกายน 2565

SU One Stop Service

บริการแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย ให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป

โดยความร่วมมือของ
• สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี
• กองบริหารงานวิชาการ
• กองกิจการนักศึกษา
• งานสื่อสารองค์กร

ท่านสามารถแจ้งเรื่องผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ
1. Web Form จาก Link ที่ SU Web Portal
2. Facebook Messenger เพจมหาวิทยาลัยศิลปากร • สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี • กองบริหารงานวิชาการ • กองกิจการนักศึกษา  

และหน้าเว็บที่มีสัญลักษณ์ Facebook Messenger Chat Bubble เช่น su.ac.th และ reg.su.ac.th

คุณมีปัญหาเราช่วยแก้... แจ้งเรื่องมาที่ SU One Stop Service ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป