ข่าว > การศึกษา > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ช่วงที่ 2

share
Facebook
Twitter

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ช่วงที่ 2

19 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 1 ช่วงที่ 2 (Portfolio)
ทาง https://admission.su.ac.th หัวข้อ ผลคัดเลือก
ลิงค์ https://bit.ly/3A78tIx
และ ค้นหาด้วยเลขบัตรประชาชน (ขั้นตอนตามรูป)
** สำหรับสาขาที่ไม่มีสอบสัมภาษณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 28 มกราคม 2565