ความสำเร็จ > งานสร้างสรรค์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

share
Facebook
Twitter

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์

10 ธันวาคม 2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง Gold Award จากผลงาน ผลิตภัณฑ์ Bio-plast Mushroom Bags (ถุงเพาะเชื้อเห็ดย่อยสลายได้)ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 งาน AsianInvent Singapore (AiSG) 2020 โดยวิธีออนไลน์