ข่าว

การศึกษา

images

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา...

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจhttps://www.matichon.co.th/education/news_1074404https://mgronline.com/qol/detail/9610000077912https://www.dailynews.co.th/education/659158https://mgronline.com/qol/detail/9610000077912


รายละเอียด
images

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา...

คณะวิทยาการจัดการ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)


รายละเอียด
images

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 : รับตรงอิสระ...

สืบเนื่องจากการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SU-TCAS รอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น ปรากฏว่า จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในทุกสาขาวิชา ยังไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในแผนการรับนักศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีนักศึกษาครบตามแผนการรับนักศึกษาของคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก : รับตรงอิสระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


รายละเอียด
images

อินไซด์เด็กซิ่ว......

อินไซด์เด็กซิ่ว...ถ้ามีแบบนี้ตั้งแต่แรก ก็คงไม่ต้องกลับมาเรียนปี 1 อีกครั้ง.สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่กำลังเตรียมตัวก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เชื่อว่าหนึ่งในปัญหากวนใจที่สร้างความกังวล จนบ้างคนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ คงจะหนีไม่พ้นการเลือก “คณะ” ที่ “ชอบ” และ “ใช่” สำหรับตัวเอง


รายละเอียด
images

จองหอพัก...

หน่่วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เพ่ิมเพื่อนใน LINE ด้วย ID : @ivq7135w เพื่อติดต่อกับหน่วยหอพักนึกศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีรหัสนักศึกษาจึงจะสามารถจองหอพักของมหาวิทยาลัยได้ โทร. 034-275004


รายละเอียด
images

ENTRANCE 2561...

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 รูปแบบใหม่


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์...

ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ - TCAS)


รายละเอียด