ข่าว

การศึกษา

images

อินไซด์เด็กซิ่ว......

อินไซด์เด็กซิ่ว...ถ้ามีแบบนี้ตั้งแต่แรก ก็คงไม่ต้องกลับมาเรียนปี 1 อีกครั้ง.สำหรับน้องๆ ม.ปลาย ที่กำลังเตรียมตัวก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เชื่อว่าหนึ่งในปัญหากวนใจที่สร้างความกังวล จนบ้างคนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับ คงจะหนีไม่พ้นการเลือก “คณะ” ที่ “ชอบ” และ “ใช่” สำหรับตัวเอง


รายละเอียด
images

จองหอพัก...

หน่่วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เพ่ิมเพื่อนใน LINE ด้วย ID : @ivq7135w เพื่อติดต่อกับหน่วยหอพักนึกศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีรหัสนักศึกษาจึงจะสามารถจองหอพักของมหาวิทยาลัยได้ โทร. 034-275004


รายละเอียด
images

ENTRANCE 2561...

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 รูปแบบใหม่


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์...

ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ - TCAS)


รายละเอียด