ข่าว

การศึกษา

images

จองหอพัก...

หน่่วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม นักศึกษาใหม่ที่ประสงค์จะจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เพ่ิมเพื่อนใน LINE ด้วย ID : @ivq7135w เพื่อติดต่อกับหน่วยหอพักนึกศึกษาโดยนักศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีรหัสนักศึกษาจึงจะสามารถจองหอพักของมหาวิทยาลัยได้ โทร. 034-275004


รายละเอียด
images

ENTRANCE 2561...

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 รูปแบบใหม่


รายละเอียด
images

คณะวิทยาศาสตร์...

ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2561 (5 รอบ - TCAS)


รายละเอียด