ข่าว

กิจกรรม

images

การเลือกตั้ง...

กำหนดการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ คณะวิทยาการจัดการ


รายละเอียด
images

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18...

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 


รายละเอียด
images

ถ่ายทอดสด...

การประชุมออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 18 ธันวาคม 2560       การบริหารพัสดุ (MM)           4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 19 ธันวาคม 2560       การบริหารพัสดุ (MM)           ไววิทย์พุทธารี อาคารวิทย์ 1 ชั้น 3 (นฐ.)วันที่ 22 ธันวาคม 2560       บัญชีสินทรัพย์ถาวร (FA)   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 10 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 11 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 12 มกราคม 2561       บัญชีการเงิน (FI)                   4103 อาคารวิทย์ 4 ชั้น 1 (นฐ.)วันที่ 15 มกราคม 2561       บัญชีต้นทุน (CO)                   นริศรานุวัดติวงศ์ ชั้น 4 (ตลิ่งชัน)


รายละเอียด
images

ลุ้นรับของรางวัล...

ชุดของขวัญสุดพิเศษ เป็นแก้วกาแฟทรงสูง ช้อนคนเก๋ๆ พร้อมจานรองไม้สุดหรู ไว้สำหรับจิบน้ำชากาแฟชิว ๆ ช่วงปีใหม่ จำนวน 5 รางวัลตอบคำถามว่า..ส่วนประกอบของเอกสารการออกแบบระบบ (Business Blueprint Document) มีกี่ข้อ อะไรบ้างส่งคำตอบมาที่...suerp.change@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยระบุหัวข้ออีเมล์ว่า “ตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนธันวาคม”


รายละเอียด
images

ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์, อาจารย์นภสร นีละไพจิตร หัวหน้าภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา และอาจารย์ ดร.วรรณวิสา บุญมาก ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมมอบถ้วยรางวัลแสดงความยินดีกับผู้แข่งขันเทนนิส "ศิลปากรจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์ 2017" และให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้ฝึกประสบการณ์ทำหน้าที่ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาเทนนิส ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


รายละเอียด
images

ONE AFFECTION ONE LIFETIME...

พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ หอศิลป ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ ONE AFFECTION ONE LIFETIME ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก โดย อภิชัย ภิรมย์รักษ์  * ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. *  ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง (ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2552) เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑสภานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ >> นิทรรศการจัดแสดง 7 - 30 ธันวาคม 2560 Exhibition on view 7 - 30 December 2017


รายละเอียด
images

เลือกตั้ง...

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะอักษรศาสตร์1. วันที่ 6-16 ตุลาคม 2560 รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์2. วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง3. วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง4. วันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ขอใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า5. วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ลงคะแนนเลือกตั้ง โดยวิธีลับ ณ สำนักงานคณบดี คณะอักษรศาสตร์ เวลา 09.00-15.00 น.


รายละเอียด
images

SuOpenHouse2560...

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2560วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 บริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์พบกับกิจกรรมจากคณะวิชา หน่วยงานต่างๆและกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง1. การประกวดดนตรีเยาวชน ครั้งที่ 9 รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบบทเพลงพระราชนิพนธ์2. การแสดง ระบำร่วมสมัย ของภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์3. การวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์4. การแสดงโขน “พระรามตามกวาง” ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์


รายละเอียด
images

ขอเชิญคณาจารย์...

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชลงทะเบียนหรือติดต่อ งานธุรการ กองบริการการศึกษา โทร.22310,22311,0-3425-5750-51 Fax 0-3425-5807


รายละเอียด
images

SO FAR SO GOOD 5...

ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอเชิญชมนิทรรศการ SO FAR SO GOOD 5 โดยนักศึกษาภาควิชาประติมากรรม ณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร >> จัดแสดง 2 - 28 ตุลาคม 2560 >  October , 2-28 , 2017


รายละเอียด
images

งาน EDUCA 2017...

ขอเชิญเข้าร่วม... งาน EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2560ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) อิมแพคเมืองทองธานีรายละเอียดเพิ่มเติม...www.educathai.com


รายละเอียด
images

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติครั้งที่ 14 หัวข้อ “ผ่านมือถือ” เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี พ.ศ. 25...

การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ "ผ่านมือถือ" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170


รายละเอียด