ข่าว > สมัครงาน > ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

31 สิงหาคม 2560

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือนระดับปริญญาโท 26,250 บาท หรือ ระดับปริญญาเอก 31,500 บาท โดยจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน


ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 3 อาคารศิลป์ พีระศรี 3 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...