ข่าว > สมัครงาน > รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

share
Facebook
Twitter

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

11 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งผู้ช่วยสอนปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี   

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  หรือสาขาอื่น ๆ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากมีประกาศนียบัตรรับรองความสามารถภาษาอังกฤษ   (IELTS, TOEF, CELTA, etc. Certification) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ 2.75 ขึ้นไป  มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft  Office, Internet  และทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง  หากมีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0 3425 5790   หรือที่  สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี    จังหวัดเพชรบุรี   โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2560  ในวันและเวลาราชการ