ข่าว > กิจกรรม > การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22

share
Facebook
Twitter

การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22

25 กรกฏาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญท่านร่วมฟังการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 22 

เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "ศิลปะ ความสำเร็จในหนทาง
ของศิลปินอาชีพ" โดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 ผู้สร้างวัดร่องขุ่นให้สวยง
ามยิ่งใหญ่ระดับโลก


ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
6 รอบพระชนมพรรษา ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
์ จังหวัดนครปฐม