ข่าว > สมัครงาน > คณะดุริยางคศาสตร์ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะดุริยางคศาสตร์ รับสมัคร พนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

02 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  มีทักษะความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม  MS Office  ในระดับดี  มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้   จะพิจารณาเป็นพิเศษ   มีทักษะในการติดต่อประสานงานและเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีทัศนคติที่ดี  มีความคิดสร้างสรรค์  กระตือรือร้น   และมีความรับผิดชอบ  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่   สำนักงานอาคารมิวสิคพลัส  คณะดุริยางคศาสตร์  ซอยบรมราชชนนี 41 ตลิ่งชัน  กรุงเทพ  โทรศัพท์ 0 2880 8660  สำนักงานเลขานุการ  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 424 5526  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ