ข่าว > สมัครงาน > สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

share
Facebook
Twitter

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

25 มกราคม 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 034-255-808, 098-547-9738 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมทั้งหลักฐานการสมัคร
อ่านต่อ...