ข่าว > กิจกรรม > งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

share
Facebook
Twitter

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18

15 มกราคม 2561

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
อ่านต่อ...