ข่าว > สมัครงาน > คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะมัณฑนศิลป์ รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

08 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจ  ศิลปศาสตร์    มนุษยศาสตร์   ศึกษาศาสตร์  สังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  หรือสาขาวิชาสัมพันธ์  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft  Office  เช่น  Microsoft  Word และ  Excel  มีมนุษยสัมพันธ์ ใจรักการให้บริการ สามารถติดต่อประสานงานได้ดี มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักศึกษา       การถ่ายภาพ และการตัดต่อภาพ  ในหน่วยงานระดับอุดมศึกษา  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งคณะมัณฑนศิลป์ วังท่าพระ และพระราชวังสนามจันทร์ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะมัณฑนศิลป์  ชั้น 3  อาคารศิลป์  พีระศรี  3  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3427 0412 - 3  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  25  ธันวาคม  2560  ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...