ข่าว > สมัครงาน > ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2560

จำนวน 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรศัพท์ 0 3424 5300 ต่อ 28016,28046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 พร้อมหลักฐานการสมัคร
อ่านต่อ...