ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

share
Facebook
Twitter

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

09 พฤศจิกายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง

อ่านต่อ...