ข่าว > สัมมนา > โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ

share
Facebook
Twitter

โครงการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ

16 กันยายน 2558

สาขาการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ขั้น 5 อาคารศึกษา 3 วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558
โหลดไฟล์ PDF
อ่านต่อ...