ข่าว > กิจกรรม > กำหนดการ การเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

share
Facebook
Twitter

กำหนดการ การเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

31 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาการรับสมัคร 27 ส.ค. - 6 ก.ย. 2564

1. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้ง  จำนวนกรรมการ การอำนวยการเลือกตั้ง และการออกเสียบเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

อ่านประกาศ


2. ใบสมัครรับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน 

     - ประเภทคณาจารย์ ใบสมัคร

     - ประเภทพนักงาน ใบสมัคร