ข่าว > การศึกษา > หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564 (รอบที่ 4)

share
Facebook
Twitter

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564 (รอบที่ 4)

06 พฤษภาคม 2564

หลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ปี 2564 (รอบที่ 4)
สำหรับนักศึกษาระดับ ป.ตรี
ที่เข้าศึกษาในปี 2561 (รหัส นศ. xx61xxxx)
สามารถเข้ากลุ่มเรียน โดยการสแกน QR Code
หรือ Link https://is.gd/zQzgOs
เริ่มเรียนวันที่ 10 พ.ค. 2564 – 4 ก.ค. 2564 (30 ชั่วโมง)