ข่าว > การศึกษา > สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

สาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

28 เมษายน 2564

อธิการบดีในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากรขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกท่าน ดังนี้
1.นักศึกษาที่มีความรับผิดชอบ เสียสละเวลาแห่งความสุขด้วยการกักตนเองกว่า 14 วันอยู่ในห้องแคบๆไม่ได้ออกไปไหนอย่างที่เคยเพื่อให้แน่ใจว่าคนรอบข้างจะไม่เดือดร้อนจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
2.คณาจารย์/ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่และชาวบ้านโดยรอบวิทยาเขตที่ส่งข้าวน้ำอาหารขนมให้กับน้องๆนักศึกษาและเจ้าหน้าที่หน้างานทุกคน
3.เจ้าหน้าที่ทุกท่านของวิทยาเขตที่แบ่งหน้าที่ทำงานทั้งกองหน้ากองกลางและหน่วยเฝ้าระวังหลังจนทำให้missionนี้สำเร็จผลไปด้วยดี
4.อำเภอชะอำ/สาธารณสุขชะอำ/หัวหินที่สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาเขตตลอดเวลา ทำให้พวกเรามั่นใจในการทำงานมากขึ้น
5.ขอบคุณนักศึกษาอีก15คนที่มีผลเป็นบวกในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา_19ที่พร้อมใจกันไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามด้วยความเต็มใจขนทุกคนปลอดโรคและเริ่มทะยอยกลับภูมิลำเนาแล้ว
6.ขอบคุณรองอธิการบดีเพชรบุรีที่วางแผน/ดำเนินการ/ประสานงานจนmissionนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วย
7.ขอบคุณวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่มีการตัดสินใจอย่างทันเหตุการณ์ หาไม่แล้วคงเกิด”cluster วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี”ทำให้เกิดความเสียหายกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้