ข่าว > การศึกษา > ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

share
Facebook
Twitter

ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด

31 มีนาคม 2564

ม.ศิลปากรเปิดรับสมัครน้อง ม.ปลาย ๆ เพื่อเข้าเรียนรายวิชาบนระบบ SU4Life (ระบบการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต) หากเรียนและผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (สมัครแบบสะสมหน่วยกิตและมีผลการเรียนตั้งแต่ C ขึ้นไป) สามารถนำผลการเรียนและหน่วยกิตมาโอนได้ทันที เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ม.ศิลปากรในระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตร ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จได้ใบประกาศ นอกจากนี้น้องๆ สามารถขอรับทรานสคริปและประกาศนียบัตรไปใช้ทำ Portfolio เพื่อสมัคร SUTCAS ได้อีกด้วย

กำหนดการสำคัญ
๐ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564 สมัครเรียน (สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครใด ๆ) ผ่านทาง https://lifelong.su.ac.th
๐ 16 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ทาง https://lifelong.su.ac.th
๐ 19 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 นำใบชำระเงินไปชำระเงินค่าลงทะเบียนที่เค้าน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย

๐ 19 เมษายน 2564 เปิดเรียน

การสอบถามและรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
๐ โทร : 06-5936-5560
๐ อีเมล : su4life.silpakorn@gmail.com
๐ Inbox เข้ามาได้ที่ https://m.me/SU4Life.Silpakorn/

อ่านต่อ...