ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

15 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศ...สำหรับท่านที่ลงทะเบียนโครงการแจกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ (สำหรับคณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อผ่านสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) ต้องกดรับ code แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ portal.su.ac.th