ข่าว > การศึกษา > การสรรหาผู้บริหาร

share
Facebook
Twitter

การสรรหาผู้บริหาร

28 มกราคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.council.su.ac.th หัวข้อ การสรรหาผู้บริหาร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 0 2105 4686 ต่อ 100232-100235 โทรสาร 0 2849 7505 ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...