ข่าว > การศึกษา > ด่วน

share
Facebook
Twitter

ด่วน

22 มกราคม 2564

ผู้ลงทะเบียนในรอบแรก โครงการแจกแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา

เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ (สำหรับคณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อผ่านสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี) สามารถรับ Code แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต

ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ผ่านทางเว็บไซต์ portal.su.ac.th

สำหรับ SIM เบอร์ใหม่ สามารถรับได้ที่คณะของท่าน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

DTAC สามารถติดต่อขอรับ SIM CARD ได้ที่ DTAC Shop ทุกสาขา(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

AIS สามารถติดต่อขอรับ SIM CARD ได้ที่คณะตามที่สังกัดอยู่ (คณะแจกตามสะดวก)   
    
หรือ จัดหา SIM CARD AIS ได้เองตามที่สะดวก เพื่อนำมาใช้งาน (หากมีค่าใช้จ่ายค่าซิมการ์ดต้องชำระเอง)

TRUE สามารถติดต่อขอรับ SIM CARD ตามหมายเลขของตนเองได้ที่คณะตามที่สังกัดอยู่ (คณะแจกตามหมายเลขที่กำหนดไว้)   
        
หรือ หากไม่สะดวกเดินทางมารับ สามารถขอทราบหมายเลขของตนเองจากทางคณะ           

หรือ Inbox Facebook สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี  เพื่อนำหมายเลขไปขอซิมการ์ดใหม่ที่ True Shop ทุกสาขา(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

** USSD CODE สำหรับแพ็คเกจอินเทอร์เน็ต จะแสดงอยู่ใน Portal ของ นศ. ที่ได้ลงทะเบียนไว้