ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

18 มกราคม 2564

โครงการแจกแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ (สำหรับคณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อผ่านสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี)

ทางสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2564 และได้ทำการจัดซื้อแพ็คเกจของผู้บริการแต่ละเครือข่ายตามยอดที่ลงทะเบียนแล้ว

โดยผู้ลงทะเบียนในรอบแรกจะสามารถรับ Code แพ็คเกจอินเทอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ portal.su.ac.th

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง