ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 5

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 5

02 มกราคม 2564

เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5
ลงวันที่ 2 มกราคม 2564
......

งดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564

อ่านต่อ...