ข่าว > การศึกษา > ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งเอกสาร

share
Facebook
Twitter

ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งเอกสาร

01 มกราคม 2564

ประกอบการสมัครการสอบสัมภาษณ์ และเกณฑ์การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกการรับสมัคร SU-TCAS รอบ 1 ช่วงที่ 3 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ https://www.admission.su.ac.th/fileupload/new/2012300424.pdf