ข่าว > การศึกษา > กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ประจำปี 2564

share
Facebook
Twitter

กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ประจำปี 2564

29 ธันวาคม 2563

กำหนดการเปิดสอนหลักสูตรเร่งรัด (Intensive Courses) ประจำปี 2564
- รอบที่ 1 : เดือนมกราคม – มีนาคม 2564
- รอบที่ 2 : เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
- รอบที่ 3 : เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
- รอบที่ 4 : เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564
จำนวนที่เปิดรับลงทะเบียน
- ระดับ ป.ตรี (รหัส xx61xxxx) จำนวน 1,500 ที่นั่ง/รอบ
- ระดับ ป.โท - ป.เอก (รหัส 62 เป็นต้นไป) จำนวน 280 ที่นั่ง/รอบ

อ่านต่อ...