ข่าว > การศึกษา > แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2

share
Facebook
Twitter

แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2

28 ธันวาคม 2563

เรื่อง กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาในพื้นที่อาคาร ฉบับที่ 2

สืบเนื่องจากแถลงการณ์ ฉบับที่ 1 มีนักเรียนซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 23 ของจังหวัดนครปฐม เพศหญิง อายุ 15 ปี ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี มีประวัติเดินทางเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 1239 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแล้วนั้น

คณะฯ ขอแจ้งความคืบหน้าของสถานการณ์เพิ่มเติมดังนี้

1. ผลการสอบสวนทางระบาดวิทยาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม พบผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 8 ราย ซึ่งได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรค COVID-19 ณ โรงพยาบาลนครปฐม ในเบื้องต้นทราบผลการตรวจแล้ว ทั้งหมดมีผล Negative คือ ไม่พบเชื้อโรค COVID-19 ทั้ง 8 ราย ทั้งนี้ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 8 ราย และผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำจะยังคงให้กักตัวต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน นับจากวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติมต่อไป

2. คณะฯ ร่วมกับวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และหน่วยปฏิบัติการป้องกันเชื้อไวรัส ได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงที่เป็นพื้นที่การสอบ ที่นั่งพักรอ ร้านสะดวกซื้อ โรงอาหาร รวมถึงทุกอาคารพื้นที่ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้มีการปิดอาคารสำนักงานเป็นเวลา 5 วันภายหลังจากทราบข่าว และจะมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่อีกครั้งในวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ทุกอาคารภายในคณะฯ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้

อนึ่ง คณะฯ ให้ความสำคัญต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค ทั้งนี้ทางคณะฯ จะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อกลับมาเปิดทำการได้ตามปกติ ทั้งนี้จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
28 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ...