ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

16 พฤศจิกายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ให้งดการจัดการเรียนการสอนและปิดที่ทำการในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในส่วนวังท่าพระทั้งหมด

ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓