ข่าว > การศึกษา > 10 สาขายอดฮิต!! SU Tcas รอบ 1

share
Facebook
Twitter

10 สาขายอดฮิต!! SU Tcas รอบ 1

10 พฤศจิกายน 2563

ย้อนดู 10 สาขายอดฮิต!! SU Tcas รอบ 1 พอร์ตโฟลิโอ ในปี 63 มีสาขาไหนบ้างตามมาดูกัน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง

ดูรายละเอียดเกณฑ์และกำหนดการการรับสมัครได้ที่ : https://www.admission.su.ac.th/

สอบถามข้อมูลระบบ TCAS64 ได้ที่ : https://www.facebook.com/SUTCAS