ข่าว > การศึกษา > แข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ

share
Facebook
Twitter

แข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ

10 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ใคร่ขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสประเภทต่างๆ  ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 8-9 อาคารกสท. โทรคมนาคม บางรัก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.  ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท โดยผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้พักอาศัยกับครอบครัวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารและเป็นผู้เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสตอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ   ดังนี้

สุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาหารฝรั่งเศส และ Luxury Brand

Dictée เขียน-ตาม-คำ-อ่าน

คณิตคิดเร็ว (ภาษาฝรั่งเศส)

การตอบคำถามหลังชมคลิปวีดิโอ

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถกรอกใบสมัครตามความสนใจที่จะเข้าร่วมโดยดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างและส่งกลับมายัง

ผศ.ดร.สุดาวดี จันทร์ภิวัฒน์ 

อีเมลล์ chanpiwat_s@silpakorn.edu

หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 02-639 7522 ต่อ 102

http://www.suic.su.ac.th/a-suic-le-francais-cest-amusant/อ่านต่อ...