ข่าว > การศึกษา > รับสมัครร้านค้า

share
Facebook
Twitter

รับสมัครร้านค้า

03 พฤศจิกายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เรื่อง การรับสมัครร้านค้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าในบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562


อ่านต่อ...