ข่าว > สมัครงาน > ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาคอมพิวเตอร์

26 ตุลาคม 2563

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา เพื่อทำการสอนที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 นั้น บัดนี้ประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนๆ ละ 31,500.-บาท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสานสนเทศ วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม โทรศัพท์ 0 3414 7001 ต่อ 207016, 207046 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563