ข่าว > การศึกษา > App Soft Phone

share
Facebook
Twitter

App Soft Phone

06 ตุลาคม 2563

การติดตั้ง การตั้งค่า และการใช้งาน App Soft Phone บนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC & Notebook และบนอุปกรณ์ Mobile

- GS Wave

- Micro SIP

- T-Max SIP

- PhonerLite

- SessionTalk Softphone


อ่านต่อ...