ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดอันดับโลก 2020

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร ติดอันดับโลก 2020

25 กันยายน 2563

Congratulations ! ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการติดอันดับโลกปี 2020 ในอันดับที่ 3 ร่วมของประเทศไทย และอันดับที่ 1001+ ของโลก จากการจัดอันดับของ THE (TIMES HIGHER EDUCATION WORLD UNIVERSITY RANKING 2020)