ข่าว > สมัครงาน > มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ

14 กรกฏาคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน สังกัดงานจัดการศึกษา กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โทร 034-255790 ตั้งแต่วันที่ 14 -22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...