ข่าว > การศึกษา > การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

share
Facebook
Twitter

การเข้า-ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

13 กรกฏาคม 2563

สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เพื่อความสะดวกทางมหาวิทยาลัยขอแนะนำประตูที่ใช้สำหรับ เข้า-ออก มหาวิทยาลัย ดังนี้ ..
- G1 ประตูแดง หรือประตูหน้าพระลาน เปิด-ปิดเวลา 07.00 -21.00 น. **แนะนำให้หลีกเลี่ยงเลี่ยงใช้ประตู G1 ในช่วงเช้า เนื่องจากบริเวณด้านหน้ายังเป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้าง จะมีพี่ๆ คนงานของบริษัทก่อสร้าง และรถบรรทุกก่อสร้าง เข้า-ออก ประตูอยู่เสมอ อาจเกิดความไม่สะดวกกับนักศึกษาได้
- G2 ประตูหลังคณะสถาปัตย์ฯ (ตรอกพระยาเพชร) เปิด-ปิด เวลา 07.00-18.00 น.
- G3 ประตูฝั่งกรมศิลปากร (ติดตึกปั้น คณะจิตรกรรมฯ) เปิด-ปิด เวลา 07.00-18.00 น.

- แต่ละจุด ประตูเข้า-ออก จะมีจุดคัดกรอง และมีพี่ๆ เจ้าหน้าที่รปภ. คอยอำนวยความสะดวกอยู่
- เข้ามหาวิทยาลัยทุกครั้งต้องสวมหน้ากาก
- รับการวัดอุณหภูมิจากเจ้าหน้าที่/พี่ๆรปภ.
- Scan QR Code ไทยชนะ เข้า/ออก
- จุดบริการเจลแอลกอฮอลสำหรับล้างมือ

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักศึกษา/เจ้าหน้าที่/อาจารย์ โปรดปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโควิดที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี้