ข่าว > การศึกษา > วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563

share
Facebook
Twitter

วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563

14 มิถุนายน 2563

“Professor Luca Viviani” หลานชายของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านศิลปะ ณ นครฟลอเร็นซ์ ประเทศอิตาลี

ได้รับคัดเลือกแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563
เรื่อง “La Figura Umana : Una Questione di Stile”
(The Human Figure : A Matter of Style)
…………………………………….
มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ เป็นผู้แสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 25 หัวข้อ เรื่อง “La Figura Umana : Una Questione di Stile” (The Human Figure : A Matter of Style) โดยกำหนดจัดแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 3004 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 ที่เมืองฟลอเร็นซ์ สาธารณรัฐอิตาลี เป็นหลานชายของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาชื่อโรมาโน วิเวียนิ (บุตรชายศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี) และมารดาชื่อวิลมา มัลซินี

ศาสตราจารย์ลูก้า วิเวียนิ สำเร็จการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยแห่งนครฟลอเรนซ์ สาธารณรัฐอิตาลี ทำงานในสายงานโบราณคดี โดยรับผิดชอบงานภาคสนามในโครงการโบราณคดีในแคว้นทอสคาน่า เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งนครฟลอเรนซ์ และมหาวิทยาลัยแห่งเมืองเซียน่า และเขายังมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในสำนักพิมพ์และสถาบันเอกชนอยู่ด้วย ถึงกระนั้น ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ ได้ถ่ายเทความสนใจข้ามมายังศาสตร์ทางด้านศิลปะทัศนศิลป์ ที่เชื่อมโยงจากประวัติศาสตร์ศิลปะในอดีตจนถึงศิลปะร่วมสมัย จากความหลงใหลนี้ ทำให้เขาเข้าศึกษาต่อและจบการศึกษาจากภาควิชา ประติมากรรม สถาบันศิลปวิจิตรแห่งนครฟลอเรนซ์ ในขณะเดียวกันเขาก็ขยายขอบเขตของงานศึกษาวิจัยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน และเป็นอาจารย์สอนศิลปะ ที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งนครฟลอเรนซ์ อีกทั้งยังควบคุมสตูดิโอ การเขียนภาพเปลือย สตูดิโอเทคนิคในงานประติมากรรม และสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ยุคโบราณควบคู่ไปด้วยกัน

ศาสตราจารย์ลูกา วิเวียนิ มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลายมากขึ้น เช่นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเดี่ยว ณ พิพิธภัณฑ์อัลเตส กรุงเบอร์ลิน โดยมีสถาบันวัฒนธรรมอิตาลีเป็นเจ้าภาพ การแสดงผลงานศิลปะที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ และแสดงงานศิลปะที่ พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ไอโออันนีน่า ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมอิตาลีแห่งกรุงเอเธนส์ ส่วนในนครฟลอเรนซ์เอง เขาก็ได้มีผลงานแสดงที่พิพิธภัณฑ์สเปโคลา พิพิภัณฑ์โบราณคดีแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ คาซา สิวิเอโร พิพิธภัณฑ์ คาซา ดิ ดันเต้ อิลกัฟเฟ่จิอุบเบ รอสเซ สถาบันดาราศาสตร์แห่งเคียนติ และเขายังได้มีส่วนร่วมแสดงผลงานทั้งในประเทศอิตาลี สเปน ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา และอื่นๆอีกทั้งหอศิลป์เอกชน และงานนิทรรศการทางศิลปะต่างๆที่ได้รับเชิญเข้าร่วม นอกเหนือจากผลงานแสดงนิทรรศการต่างๆแล้ว ยังมีผลงานประติมากรรมนูนต่ำสำหรับทางเข้าสุสาน ดิน มอนเต ซาน วีโต (แคว้น อังคอนา) งานอนุสาวรีย์ที่ระลึกในสงครามทางอากาศ ที่สุสาน เตรสปิอาโน (ฟลอเรนซ์) ส่วนผลงานสำหรับพิพิธภัณฑ์สมรภูมิแห่งอังกิเอียรี (เมืองอาเรซโซ) กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการสร้างสรรค์ — ที่ Silpakorn University