ข่าว > การศึกษา > ชวนอัพสกิลกันแบบจัดเต็ม

share
Facebook
Twitter

ชวนอัพสกิลกันแบบจัดเต็ม

14 มิถุนายน 2563

เตรียมพบกับหลักสูตร Digital Content Marketing โดยความร่วมมือระหว่าง "กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" และ "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ดำเนินงานโดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

วิทยากรหลัก โดย "ปอ ภากร" เจ้าของ page “อ้ายจง”

‼️Course นี้สำหรับบุคคลทั่วไป ขอเพียงคุณตั้งใจและมีพื้นฐานการใช้ Internet และ Computer‼️

‼️เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้ เรียน Online 30 ที่ เท่านั้น‼️

ติดตามข่าวสารที่ Page
https://web.facebook.com/cpsilpakorn/ และ https://web.facebook.com/FutureSkillNewCareerThailand