ข่าว > การศึกษา > บันทึกการอบรมสัมมนา Training Office 365 and Microsoft Teams Workshop

share
Facebook
Twitter

บันทึกการอบรมสัมมนา Training Office 365 and Microsoft Teams Workshop

09 มิถุนายน 2563

วิดีโอการสัมมนาผ่านระบบ MS Teams โครงการอบรม Microsoft365 และ MS Teams

 

วันที่ 1 มิ.ย. 63

ช่วงเช้า
https://web.microsoftstream.com/video/d2238ec6-1d1a-4a16-acbf-6acde2b95556

ช่วงบ่าย

https://web.microsoftstream.com/video/d226091a-f47b-431d-8820-066dbc7c2e47

 

วันที่ 2 มิ.ย. 63

ช่วงเช้า
https://web.microsoftstream.com/video/b345986f-6b8d-410f-bac8-18471eb6f4f3

ช่วงบ่าย
https://web.microsoftstream.com/video/6c70c65e-4f5b-478d-823e-891aa4145d42

 


อ่านต่อ...