ข่าว > สมัครงาน > คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปไทย

share
Facebook
Twitter

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปไทย

08 มิถุนายน 2563

เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัด ภาควิชาศิลปไทย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-271-379 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ


อ่านต่อ...