ข่าว > การศึกษา > มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี

share
Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี

07 มิถุนายน 2563

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ประจำปีพุทธศักราช 2555 และ ศาสตราจารย์ขั้นสูง (ศ.11) ท่านแรกในสาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปี 2541- 2549) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกและตัดสินการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติและศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง