ข่าว > การศึกษา > เลื่อนกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ปีการศึกษา 2563

share
Facebook
Twitter

เลื่อนกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ปีการศึกษา 2563

02 มิถุนายน 2563

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ (G&E Center)
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP
ปีการศึกษา 2563
รอบการทดสอบแรกเข้าของนักศึกษา
ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 และ ป.โท-ป.เอกเบอร์โทร : 034-271514