ข่าว > การศึกษา > คณะวิทยาศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์

02 มิถุนายน 2563

สาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย และยังมีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่าง Big data ข้อมูลมากมายมหาศาลที่ Data Scientist ต้องนำมาวิเคราะห์หาความหมายและจัดระบบข้อมูล สำหรับทางด้านสายอาชีพนี้เรียกได้ว่ากำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูงมากอีกด้วย
.
รายละเอียดหลักสูตร : http://www.sc.su.ac.th/BachelorScience.php

อ่านต่อ...