ข่าว > การศึกษา > ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ (G&E Center)

share
Facebook
Twitter

ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปฯ (G&E Center)

31 พฤษภาคม 2563

ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP ปีการศึกษา 2563 รอบการทดสอบแรกเข้าของนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีที่ 1 และ ป.โท-ป.เอก ในวันที่ 4 ก.ค. 2563 (พระราชวังสนามจันทร์, ตลิ่งชัน) และวันที่ 9 ก.ค. 2563 (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี) ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
--------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม
Facebook: G&E Center, Silpakorn University
E-mail: silpakorn.eep@gmail.com
เบอร์โทร: 034-271514