ข่าว > การศึกษา > โครงการสอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Certificate ให้แก่บัณฑิตใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

share
Facebook
Twitter

โครงการสอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Certificate ให้แก่บัณฑิตใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

23 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตใหม่ ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่กลับต้องประสบปัญหาเรื่องการหางานไม่ได้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ณ ขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายในการรับบุคลากรเข้าทำงาน
ARIT เห็นถึงปัญหาที่สำคัญนี้ จึงเกิดเป็นโครงการพิเศษ มอบสิทธิ์ในการสอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล จาก Microsoft โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนาตนเอง ฝึกฝน เก็บความรู้และใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลเพื่อสร้าง Portfolio ของตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับการได้รับเลือกเข้าทำงานเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
โปรแกรมการสอบที่ร่วมโครงการ
1. Microsoft Office Specialist Certification (MOS)
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft PowerPoint
- Microsoft Access
- Microsoft Outlook
2. Microsoft Technology Associate Certification (MTA)
- (MTA) 98-361 Software Development Fundamentals
- (MTA) 98-375 HTML5 Application Developer Fundamentals
- (MTA) 98-381 Introduction to Programming Using Python
- (MTA) 98-382 Introduction to Programming Using JavaScript
- (MTA) 98-383 Introduction to Programming using HTML and CSS
- (MTA) 98-388 Introduction to Programming Using Java
- (MTA) 98-364 Database Administration Fundamentals
- (MTA) 98-349 Windows Operating System Fundamentals
- (MTA) 98-365 Windows Server Administration Fundamentals
- (MTA) 98-366 Networking Fundamentals
- (MTA) 98-367 Security Fundamentals
3. Microsoft Certified Educator Certification (MCE)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1. เอกสารแสดงสถานะการจบการศึกษา (ทรานสคริปต์ หรือ เอกสารรับรองการจบการศึกษา)
2. บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

รูปแบบการสอบ :

1) แบบปกติ (Walk-in) : เดินทางมาสอบที่ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
เนื่องจากการสอบเป็นระบบ Walk-in ดังนั้นเพื่อเว้นระยะห่าง ลดความแออัด
จึงจัดการสอบเป็น 4 รอบ ต่อวัน รอบละ 10 ที่นั่ง (รวมวันละ 40 ที่นั่ง)
- (รอบที่ 1) 09.00 - 10.00
- (รอบที่ 2) 10.30 - 11.30
- (รอบที่ 3) 13.30 - 14.30
- (รอบที่ 4) 15.00 - 16.00
 
2) แบบ Exam from Home : สอบผ่านช่องทางออนไลน์
จัดการสอบทุกวันพุธ วันละ 2 รอบ รอบละ 20 ที่นั่ง (รวมวันละ 40 ที่นั่ง)
- (รอบเช้า) 10.00 - 11.00
- (รอบบ่าย) 13.30 - 14.30

*สงวนสิทธิ์การสอบ Exam from Home เฉพาะผู้ที่มีสถานศึกษา และที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้น
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ : www.arit.co.th/certskill