ข่าว > การศึกษา > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

share
Facebook
Twitter

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3

22 พฤษภาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ทาง https://www.admission.su.ac.th/pdf2/stdaround3.pdf ในส่วนการค้นหารหัสนักศึกษา การขึ้นทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2563