ข่าว > การศึกษา > การอบรมสัมมนาแบบออนไลน์ วิธีการใช้ระบบ IP Phone

share
Facebook
Twitter

การอบรมสัมมนาแบบออนไลน์ วิธีการใช้ระบบ IP Phone

22 พฤษภาคม 2563

IP Phone ระบบโทรศัพท์แบบใหม่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ในวันและเวลา ดังนี้

รอบที่ 1 ในวันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.

รอบที่ 2 ในวันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.


อ่านต่อ...