ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน

19 พฤษภาคม 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน ให้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการสอบในช่วงวิกฤตการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด **สแกน QR Code แบบสอบถาม หรือ กดLink https://forms.gle/cJHYGZz6qkP1dWkZ6 จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งาน gmail ด้วยบัญชี : ชื่ออีเมล @silpakorn.edu ** ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
อ่านต่อ...