ข่าว > การศึกษา > ARIT มอบสิทธิ์ในการสอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Certificated โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

share
Facebook
Twitter

ARIT มอบสิทธิ์ในการสอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล Microsoft Certificated โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

11 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต่างก็ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 เกิดปัญหาการเลิกจ้าง และว่างงานมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วและกำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่กลับต้องประสบปัญหาเรื่องการหางานไม่ได้ เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ณ ขณะนี้ ยังไม่มีนโยบายในการรับบุคลากรเข้าทำงาน
ARIT เห็นถึงปัญหาที่สำคัญนี้ จึงเกิดเป็นโครงการพิเศษ มอบสิทธิ์ในการสอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล จาก Microsoft โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้เวลาช่วงนี้ในการพัฒนาตนเอง ฝึกฝน เก็บความรู้และใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากลเพื่อสร้าง Portfolio ของตนเอง เตรียมพร้อมสำหรับการได้รับเลือกเข้าทำงานเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

โปรแกรมการสอบที่ร่วมโครงการ
- MOS (Microsoft Office Specialist Certification)
- MTA (Microsoft Technology Associate Certification)
- MCE (Microsoft Certified Educator Certification)
 
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน

1) เอกสารแสดงสถานะการจบการศึกษา (ทรานสคริปต์ หรือ เอกสารรับรองการจบการศึกษา)
2) บัตรนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน

ระยะเวลาโครงการ : วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

สถานที่สอบ : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

เนื่องจากการสอบเป็นระบบ Walk-in ดังนั้นเพื่อเว้นระยะห่าง ลดความแออัด
จึงจัดการสอบเป็น 4 รอบ ต่อวัน รอบละ 10 ที่นั่ง (รวมวันละ 40 ที่นั่ง)
- (รอบที่ 1) 09.00 - 10.00
- (รอบที่ 2) 10.30 - 11.30
- (รอบที่ 3) 13.30 - 14.30
- (รอบที่ 4) 15.00 - 16.00

* ขอสงวนสิทธิ์การสำรองที่นั่งสอบตามลำดับการลงทะเบียน และสำหรับผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น


ลงทะเบียนรับสิทธิ์ : www.arit.co.th/certskill


อ่านต่อ...