ข่าว > การศึกษา > คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

share
Facebook
Twitter

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

07 พฤษภาคม 2563

แนะนำสาขา #สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จากม.ศิลปากร เป็นอีกหลักสูตรที่ทันสมัยที่สร้างสรรค์วิศวกรปิโตรและวัสดุพอลิเมอร์รุ่นใม่ เน้นสร้างประสบการณ์ทำงานจริง เรียนรู้จากเหล่าอาจารย์มืออาชีพที่จะพร้อมพัฒนาให้เรามีทักษะอย่างเชี่ยวชาญ
.
รายละเอียดหลักสูตร : http://www.eng.su.ac.th/department.php